Zostałem laureatem nagrody SAWP za 30-lecie pracy

Dziękuję Stowarzyszeniu SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych) za przyznanie mi nagrody jubileuszowej. Dziękuję szanownej kapitule, Sławkowi Wierzcholskiemu oraz Pani Ani Kempie!